Aktualności

XXXIX Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki

Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki. Są to zawody dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowane przez czasopismo Delta oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. W konkursie biorą udział prace, przedstawiające oryginalne matematyczne rozumowanie na dowolnie wybrany temat. Więcej o konkursie można przeczytać tutaj.

Termin nadsyłania prac to 1 kwietnia 2017.

Rozwiązania zadań z II serii

Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami zadań z II serii.

Sprawozdanie z XXVII Zawodów Matematycznych Państw Bałtyckich

W dniach 3-7 listopada 2016 roku odbyły się XXVII Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich. Polska reprezentacja zajęła I miejsce. Pełne sprawozdanie z tych zawodów dostępne jest tutaj.

Rozwiązania zadań z I serii

Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami zadań z I serii.

Zmiana terminu finału

W związku z kolizją terminów planowanego finału i innych zawodów matematycznych, w tym międzynarodowych, termin finału Olimpiady Matematycznej zostaje przesunięty o dwa dni.

Zawody finałowe LXVIII Olimpiady Matematycznej odbędą się w dniach 3 i 4 kwietnia 2017.

Warsztaty olimpijskie dla nauczycieli w Krakowie

W dniach 4–6 listopada 2016 r. po raz kolejny odbędą się w Krakowie „Warsztaty Olimpijskie" dla nauczycieli, których uczniowie dali się zauważyć w Olimpiadzie Matematycznej, np. byli finalistami OM lub osiągnęli dobry wynik w drugim stopniu – warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli pracujących w szkołach nie mieszczących się w stolicach województw. Możliwe jest to dzięki wsparciu sponsora, który pragnie pozostać anonimowy. W ramach warsztatów przewidziane są odczyty przygotowane przez nauczycieli, którzy mają wieloletnie doświadczenia w takiej pracy ze swymi uczniami, która owocuje sukcesami w OM lub później w studiowaniu i późniejszym życiu oraz przez pracowników wyższych uczelni (UJ, UW) związanych z popularyzacją matematyki i kształceniem uzdolnionej młodzieży jeszcze w szkołach. Będzie mowa o wielu zadaniach, często mających swą genezę w teoriach matematycznych nieomawianych w szkole. Zaplanowana jest też rozmowa o OM z udziałem członków Komitetu Głównego i niektórych komitetów okręgowych. Organizatorzy sądzą, że zajęcia dostarcza uczestnikom pomysłów pozwalających na urozmaicenie zajęć dla zdolnych uczniów (np. kółek matematycznych, również lekcji). Zapraszamy do udziału w warsztatach. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Chęć udziału należy zgłaszać emailem na adres: . Należy podać następujące informacje: szkoła, w której zgłaszająca się osoba pracuje i jej adres, własny adres elektroniczny. Termin zgłoszeń: 18 października 2016 r. W przypadku liczby zgłoszeń większej od liczby miejsc, zostanie zorganizowana kwalifikacja.

Wyniki MEMO 2016

W dniach 22 sierpnia - 28 sierpnia 2016 r. odbyła się X Środkowoeuropejska Olimpiada Matematyczna. Brała w niej udział reprezentacja Polski w składzie: Bartłomiej Bollin z Liceum Akademickiego w Toruniu, Jakub Brojacz z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Maciej Dziuba z Gimnazjum nr 1 w Końskich, Jan Lebioda z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, Tomasz Przybyłowski z Liceum Akademickiego w Toruniu i Szymon Stolarczyk z II LO im. Cypriana Kamila Norwida. Przewodniczącym delegacji był Tomasz Cieśla z Uniwersytetu Warszawskiego, a jego zastępcą Dominik Burek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rezultaty są niezłe: Maciej Dziuba wygrał zawody indywidualne z kompletem punktów i otrzymał złoty medal. Srebrny medale zdobył Jan Lebioda. Bartłomiej Bollim i Tomasz Przybyłowski zdobyli medale brązowe, a Jakub Brojacz i Szymon Stolarczyk - wzmianki zaszczytne. W zawodach drużynowych polscy uczniowie zdobyli 61 punktów, co dało drugie miejsce. Podobnie jak rok temu wygrała Chorwacja otrzymując 64 punkty, czyli komplet. Trzecie miejsce przypadło Czechom, którzy zdobyli 51 punktów.

Pełne wyniki konkursu oraz zadania są dostępne na stronie zawodów.

Zadania I etapu LXVIII OM

Pojawiły się zadania I etapu LXVIII Olimpiady Matematycznej. Zapraszamy do rozwiązywania i udziału w Olimpiadzie, jak również do zapoznania się z regulaminem.

Uwaga: Usunięto drobny błąd w sformułowaniu zadania dziesiątego, który wkradł się do druku. Poprawioną wersję można pobrać przy pomocy powyższego linku.
Uwaga: Jeśli zadania źle się drukują, np. nie wszystkie wzory są czytelne, to należy zapisać plik na swoim komputerze i spróbować wydrukować potem. Niektóre przeglądarki źle czytają część znaków, choć na ekranie wszystko jest w porządku.

Wyniki LVII Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej

LVII Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna odbyła się w dniach 6 - 16 lipca 2016 roku w Hongkongu. Polska reprezentacja uzyskała następujące wyniki:

  • Adam Klukowski, srebrny medal,
  • Mateusz Kobak, srebrny medal,
  • Piotr Ambroszczyk, brązowy medal,
  • Paweł Piwek, brązowy medal,
  • Grzegorz Dłużewski, wyróżnienie honorowe,
  • Radomił Baran, wyróżnienie honorowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!

Zadania można znaleźć na stronie: https://www.imo-official.org/problems.aspx.

Zmarł Henryk Pawłowski

11 czerwca 2016 r. zmarł nagle Henryk Pawłowski - wychowawca kilku pokoleń uczniów, autor wielu zbiorów zadań olimpijskich i podręczników szkolnych. Henryk zachęcał swych uczniów do myślenia, zarówno zadawanymi pytaniami, jak i odpowiednio dobieranymi zadaniami. Prowadził oprócz lekcji takżekółka matematyczne, na które przyjeżdżali uczniowie z odległych miejscowości. Widział sens w rozwiązywaniu zadań trudnych. Wiedział, że nauczyciel powinien stawiać przed uczniem problemy na granicy jego możliwości. Chodziło mu przede wszystkim o to, by uczniowie rozwijali się intelektualnie, bo doskonale rozumiał, że dobre wyniki na egzaminach są rzeczą wtórną i są naturalną konsekwencją głębszych przemyśleń. Wielu Jego uczniów zdobyło najwyższe nagrody w Olimpiadzie Matematycznej, również w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

Jego książki z zadaniami z różnych olimpiad stały się klasyką wśród osób poważnie myślących o uczestnictwie w takich zawodach. Dziś już trudno wyobrazić sobie przygotowania do olimpiady matematycznej bez nich. Henryk od wielu lat dostarczał też propozycji zadań olimpijskich (ostatnio w tym roku szkolnym), wiele z nich uczniowie rozwiązywali w czasie zawodów. Był członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej od 43 OM (1991/92) do 54 OM (2002/2003). Później nie będąc już członkiem KG OM współpracował z KG. Wielu członków KG bardzo ceniło Jego uwagi na temat zadań i przebiegu olimpiad.

Wspólnie z innymi przeprowadził 10 Małych Olimpiad Matematycznych, w których uczestniczyli młodzi ludzie, wielu z nich było też laureatami Olimpiady Matematycznej i Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej.

Od początku istnienia Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, której był jednym z twórców, kierował jej komitetem okręgowym w Toruniu. Zapewniał wysoki poziom sprawdzania prac uczestników tych zawodów.

Brał też udział w organizacji lokalnych zawodów matematycznych w Toruniu i okolicach.

Podręczniki dla liceów, które napisał wyróżniają się spośród innych tym, że są w nich pełne dowody twierdzeń i zadania, których rozwiązanie dostarcza zdolnym uczniom satysfakcji. Autor omawia w nich wiele faktów /z elementarnej matematyki, które nie są przewidziane podstawą programową, jednak są interesujące, więc uczniowie zainteresowani matematyką mają nad czym pracować. Ci, którzy z nich korzystają, są na ogół znacznie lepiej przygotowani do studiowania niż uczniowie używający książek napisanych zgodnie z panującą modą na minimalizm.

Odszedł jeden z najlepszych nauczycieli matematyki w Polsce. Henryk Pawłowski na długo pozostanie w pamięci wielu swych uczniów, czytelników swych książek, współpracowników i kolegów.

Strony