Aktualności

Wyniki MEMO 2016

W dniach 22 sierpnia - 28 sierpnia 2016 r. odbyła się X Środkowoeuropejska Olimpiada Matematyczna. Brała w niej udział reprezentacja Polski w składzie: Bartłomiej Bollin z Liceum Akademickiego w Toruniu, Jakub Brojacz z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Maciej Dziuba z Gimnazjum nr 1 w Końskich, Jan Lebioda z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, Tomasz Przybyłowski z Liceum Akademickiego w Toruniu i Szymon Stolarczyk z II LO im. Cypriana Kamila Norwida. Przewodniczącym delegacji był Tomasz Cieśla z Uniwersytetu Warszawskiego, a jego zastępcą Dominik Burek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rezultaty są niezłe: Maciej Dziuba wygrał zawody indywidualne z kompletem punktów i otrzymał złoty medal. Srebrny medale zdobył Jan Lebioda. Bartłomiej Bollim i Tomasz Przybyłowski zdobyli medale brązowe, a Jakub Brojacz i Szymon Stolarczyk - wzmianki zaszczytne. W zawodach drużynowych polscy uczniowie zdobyli 61 punktów, co dało drugie miejsce. Podobnie jak rok temu wygrała Chorwacja otrzymując 64 punkty, czyli komplet. Trzecie miejsce przypadło Czechom, którzy zdobyli 51 punktów.

Pełne wyniki konkursu oraz zadania są dostępne na stronie zawodów.

Zadania I etapu LXVIII OM

Pojawiły się zadania I etapu LXVIII Olimpiady Matematycznej. Zapraszamy do rozwiązywania i udziału w Olimpiadzie, jak również do zapoznania się z regulaminem.

Uwaga: Usunięto drobny błąd w sformułowaniu zadania dziesiątego, który wkradł się do druku. Poprawioną wersję można pobrać przy pomocy powyższego linku.
Uwaga: Jeśli zadania źle się drukują, np. nie wszystkie wzory są czytelne, to należy zapisać plik na swoim komputerze i spróbować wydrukować potem. Niektóre przeglądarki źle czytają część znaków, choć na ekranie wszystko jest w porządku.

Wyniki LVII Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej

LVII Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna odbyła się w dniach 6 - 16 lipca 2016 roku w Hongkongu. Polska reprezentacja uzyskała następujące wyniki:

  • Adam Klukowski, srebrny medal,
  • Mateusz Kobak, srebrny medal,
  • Piotr Ambroszczyk, brązowy medal,
  • Paweł Piwek, brązowy medal,
  • Grzegorz Dłużewski, wyróżnienie honorowe,
  • Radomił Baran, wyróżnienie honorowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!

Zadania można znaleźć na stronie: https://www.imo-official.org/problems.aspx.

Zmarł Henryk Pawłowski

11 czerwca 2016 r. zmarł nagle Henryk Pawłowski - wychowawca kilku pokoleń uczniów, autor wielu zbiorów zadań olimpijskich i podręczników szkolnych. Henryk zachęcał swych uczniów do myślenia, zarówno zadawanymi pytaniami, jak i odpowiednio dobieranymi zadaniami. Prowadził oprócz lekcji takżekółka matematyczne, na które przyjeżdżali uczniowie z odległych miejscowości. Widział sens w rozwiązywaniu zadań trudnych. Wiedział, że nauczyciel powinien stawiać przed uczniem problemy na granicy jego możliwości. Chodziło mu przede wszystkim o to, by uczniowie rozwijali się intelektualnie, bo doskonale rozumiał, że dobre wyniki na egzaminach są rzeczą wtórną i są naturalną konsekwencją głębszych przemyśleń. Wielu Jego uczniów zdobyło najwyższe nagrody w Olimpiadzie Matematycznej, również w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

Jego książki z zadaniami z różnych olimpiad stały się klasyką wśród osób poważnie myślących o uczestnictwie w takich zawodach. Dziś już trudno wyobrazić sobie przygotowania do olimpiady matematycznej bez nich. Henryk od wielu lat dostarczał też propozycji zadań olimpijskich (ostatnio w tym roku szkolnym), wiele z nich uczniowie rozwiązywali w czasie zawodów. Był członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej od 43 OM (1991/92) do 54 OM (2002/2003). Później nie będąc już członkiem KG OM współpracował z KG. Wielu członków KG bardzo ceniło Jego uwagi na temat zadań i przebiegu olimpiad.

Wspólnie z innymi przeprowadził 10 Małych Olimpiad Matematycznych, w których uczestniczyli młodzi ludzie, wielu z nich było też laureatami Olimpiady Matematycznej i Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej.

Od początku istnienia Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, której był jednym z twórców, kierował jej komitetem okręgowym w Toruniu. Zapewniał wysoki poziom sprawdzania prac uczestników tych zawodów.

Brał też udział w organizacji lokalnych zawodów matematycznych w Toruniu i okolicach.

Podręczniki dla liceów, które napisał wyróżniają się spośród innych tym, że są w nich pełne dowody twierdzeń i zadania, których rozwiązanie dostarcza zdolnym uczniom satysfakcji. Autor omawia w nich wiele faktów /z elementarnej matematyki, które nie są przewidziane podstawą programową, jednak są interesujące, więc uczniowie zainteresowani matematyką mają nad czym pracować. Ci, którzy z nich korzystają, są na ogół znacznie lepiej przygotowani do studiowania niż uczniowie używający książek napisanych zgodnie z panującą modą na minimalizm.

Odszedł jeden z najlepszych nauczycieli matematyki w Polsce. Henryk Pawłowski na długo pozostanie w pamięci wielu swych uczniów, czytelników swych książek, współpracowników i kolegów.

Odczyt laureata nagrody im. Kamila Duszenki

6 czerwca o godzinie 12:15, w sali nr 321 Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk rozpocznie się odczyt Thomasa Churcha ze Stanford University, pierwszego laureata nagrody im. Kamila Duszenki za wybitne osiągnięcia matematyczne. Odczyt przewidziany jest dla młodzieży szkolnej, ale studenci też są mile widziani.

Prelegent ostatecznie zdecydował się mówić o rozwiązanym ostatnio, po kilkudziesięciu latach problemie, o czym można przeczytać tutaj. Wedle autora do zrozumienia odczytu potrzebna jest niewielka wiedza matematyczna (opis na dole pliku).

Dokładniejsze informacje o nagrodzie i laureacie można znaleźć tutaj. Przed wykładem warto obejrzeć dwa zestawy zadań zaproponowane przez matematyków wrocławskich, które są dostępne tutaj i tutaj.

Zdjęcia z finału LXVII OM

Zostały udostępnione zdjęcia z tegorocznego finału Olimpiady. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Wyniki EGMO 2016

W dniach 10 - 16 kwietnia 2016 w Rumunii odbyły się zawody EGMO 2016 (European Girls’ Mathematical Olympiad). Polskę reprezentowały:

  • Wiktoria Kośny (XIV LO im. S. Staszica, Warszawa),
  • Marta Mościcka (V LO, Bielsko-Biała),
  • Bogna Pawlus (LO Milówka),
  • Diana Trokowska (XIII LO, Szczecin).

Wszystkie zdobyły srebrne medale. Polska znalazła się na ósmym miejscu, za Rosją, USA, Bułgarią, Turcją, Bośnią i Hercegowiną, Ukrainą i Wielką Brytanią, a przed Węgrami i Rumunią. Startowały dziewczęta z 39 krajów, nie tylko europejskich. Pełniejsze informacje o zawodach (w tym zadania) i wynikach są dostępne pod adresem: https://www.egmo.org/egmos/egmo5/.

Ostateczne wyniki LXVII OM

Wyniki opublikowane w komunikacie prasowym zostały uznane przez komisję odwoławczą za ostateczne. Wszystkie odwołujące się osoby mogą już w zakładce "Moje odwołania" zobaczyć odpowiedzi na swoje odwołania.

Zakończenie LXVII OM

W dniu 9 kwietnia 2016 odbyło się w Lublinie uroczyste zakończenie zawodów finałowych LXVII Olimpiady Matematycznej. Dostępny jest komunikat prasowy, w którym znajduje się lista laureatów oraz skład reprezentacji na zawody międzynarodowe. Zachęcamy również do zapoznania się z zadaniami i ich rozwiązaniami.

Finaliści, po zalogowaniu się, w zakładce "Moje oceny", mogą zobaczyć swoje oceny z finału. Odwołania można składać wyłącznie za pomocą specjalnego formularza internetowego do 13 kwietnia br. włącznie. Każde odwołanie powinno zawierać merytoryczne uzasadnienie. W przypadku, w którym uzasadnienie będzie miało formę uniemożliwiającą przesłanie go za pomocą formularza (np. będzie zawierało rysunki), należy je przesłać e-mailem (np. w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia odręcznych zapisów i ilustracji) na adres wwwom@mimuw.edu.pl z tytułem Odwołanie – dodatkowe uzasadnienie; prócz tego należy zaznaczyć ten fakt w formularzu.
Ewentualne uwzględnienie niektórych odwołań może wpłynąć na podane poniżej składy delegacji na zawody międzynarodowe i kwalifikację na obóz Olimpiady. Wyniki ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady najpóźniej 25 kwietnia będą ostateczne.


Nagrodzeni w LXVII Olimpiadzie

imię i nazwisko l. punktów nagroda
Piotr Ambroszczyk 36 I
Radomił Baran 36 I
Grzegorz Dłużewski 36 I
Adam Klukowski 36 I
Mateusz Kobak 36 I
Jakub Ochnik 36 I
Paweł Piwek 36 I
Marcin Massalski 32 II
Bartłomiej Bollin 30 III
Maciej Dziuba 30 III
Wojciech Klemens 30 III
Adrian Koźluk 30 III
Jan Lebioda 30 III
Michał Łupiński 30 III
Piotr Pawlak 30 III
Wojciech Przybyszewski 30 III
Leszek Sołdan 30 III
Szymon Stolarczyk 30 III
Jan Tabaszewski 30 III
Wojciech Wawrów 30 III
Wojciech Mitros 29 III
Tomasz Przybyłowski 29 III
Mariusz Trela 29 III
Filip Gawron 28 III
Marta Mościcka 26 IV
Szymon Zwara 26 IV
Jan Fornal 25 IV
Jakub Brojacz 24 V
Damian Burczyk 24 V
Paweł Burzyński 24 V
Marcin Korona 24 V
Wiktoria Kośny 24 V
Jakub Kubacki 24 V
Jarosław Kwiecień 24 V
Piotr Naumowicz 24 V
Jakub Perlin 24 V
Michał Pychtin 24 V
Paweł Sawicki 24 V
Michał Szachniewicz 24 V
Tomasz Urbański 24 V
Artur Zubilewicz 24 V
Grzegorz Ciesielski 23 V
Radek Emanuel Kusek 23 V
Juliusz Pham 23 V
Philip Smolenski-Jensen 23 V
Jakub Węgrecki 23 V

Program zawodów III stopnia LXVII OM

Zachęcamy uczestników zawodów finałowych LXVII OM oraz ich opiekunów do zapoznania się z programem zawodów.

Strony