Literatura

Poniżej znajduje się wykaz literatury przydatnej w przygotowaniach do udziału w Olimpiadzie Matematycznej. Lista będzie uzupełniana w miarę pojawiania się nowych tytułów.

 • Jerzy Browkin, Zadania z olimpiad matematycznych t. 5, WSiP, Warszawa 1980
 • Jerzy Browkin, Zbiór zadań z olimpiad matematycznych t. 6 WSiP, Warszawa 1983
 • Jerzy Browkin, Jan Rempała, Stefan Straszewicz, 25 lat Olimpiady Matematycznej, WSiP, Warszawa 1975*
 • Maciej Bryński, Olimpiady Matematyczne, t. 7, WSiP, Warszawa 1995
 • H.S. Coxeter, Wstęp do geometrii dawnej i nowej, PWN, Warszaw 1967*
 • Józef Kalinowski, Zbiór zadań z czeskich i słowackich olimpiad matematycznych 1951–2001, Oficyna wydawniczo-poligraficzna „Adam”, Warszawa 2002
 • Lev Kourliandtchik,Wędrówki po krainie nierówności, Aksjomat, Toruń 2000
 • Lev Kourliandtchik, Powrót do krainy nierówności, Aksjomat, Toruń 2001
 • Marcin E. Kuczma, Olimpiady matematyczne, t. 8, WSiP, Warszawa 2000
 • Daniar Ch. Musztari, Przygotowanie do olimpiad matematycznych, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa
 • Henryk Pawłowski, Kółko matematyczne dla olimpijczyków, Turpress, Toruń 1994
 • Henryk Pawłowski, Na olimpijskim szlaku, Oficyna Wydawnicza „Tutor”, Toruń 1999
 • Henryk Pawłowski, Olimpiady i konkursy matematyczne, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 2002
 • Henryk Pawłowski, Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 1997
 • Henryk Pawłowski, Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata — trygonometria i geometria, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 2003
 • Henryk Pawłowski, Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata — planimetria i stereometria, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 2004
 • Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk, Zadania z matematyki dla olimpijczyków — gimnazjalistów i licealistów, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 1997
 • Wacław Sierpiński, 250 zadań z elementarnej teorii liczb, WSiP, Warszawa 1986
 • Wacław Sierpiński, Wstęp do teorii liczb, WSiP, Warszawa 1987
 • Hugo Steinhaus, 100 zadań, PHU „DIP”, Warszawa 1993
 • Stefan Straszewicz, Zadania z olimpiad matematycznych t. 1–4, WSiP, Warszawa*
 • S.I. Zetel, Geometria trójkąta, PZWS, Warszawa 1964*
 • J. Zydler, Geometria, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997
 • Delta, popularny miesięcznik matematyczno-fizyczno-astronomiczny
 • Sprawozdania z olimpiad matematycznych wydawane przez Komitet Główny OM

* Pozycja trudno dostępna.