Komitet Okręgowy w Rzeszowie

Zasięg:

Województwo podkarpackie

Kontakt:

omrzeszow [malpa] ur.edu.pl

Skład:

  • dr Renata Jurasińska — przewodniczący
  • Katarzyna Szupernak-Wierzbińska — sekretarz
  • dr Janusz Dronka
  • dr Andrzej Gębarowski
  • dr Piotr Pusz
  • dr Marek Sobolewski
  • dr Paweł Witowicz


Adres:

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul.Pigonia 1
35-959 Rzeszów