Kwestionariusze uczestnika

Przypominamy, że każdy uczestnik II etapu Olimpiady Matematycznej zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza zawodnika dostępnego w serwisie internetowym na stronie Olimpiady (po zalogowaniu się, w menu po lewej stronie pojawi się link do kwestionariusza). W szczególności, uczestnicy, którzy w zeszłym startowali w II etapie, mają go wypełniony - bardzo prosimy jednak o uważne sprawdzenie zgodności wpisanych tam danych z rzczywistością - w szczególności pole klasa z dużą pewnością uległo zmianie.