Zakończenie LXVI OM

W dniu 16 kwietnia 2015 odbyło się w Łomży uroczyste zakończenie zawodów finałowych LXVI Olimpiady Matematycznej. Dostępny jest komunikat prasowy, w którym znajduje się lista laureatów oraz skład ekip na zawody międzynarodowe.

Finaliści, po zalogowaniu się, w zakładce Moje Oceny, mogą zobaczyć swoje oceny z finału. Odwołania od ocen konkretnych zadań, wraz z uzasadnieniem, należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres internetowy Olimpiady (w przypadku konieczności dołączenia odręcznych rysunków należy je zeskanować i przysłać e-mailem). Rozpatrywane będą tylko odwołania otrzymane przez Komitet Główny do dnia 21 kwietnia br. włącznie. Ewentualne uwzględnienie niektórych odwołań może wpłynąć na podane w komunikacie prasowym składy delegacji na zawody międzynarodowe i kwalifikację na obóz Olimpiady. Wyniki ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady najpóźniej 30 kwietnia będą ostateczne.


Nagrodzeni w LXVI Olimpiadzie

imię i nazwisko l. punktów nagroda
Konrad Paluszek 36 I
Adam Klukowski 30 II
Mikołaj Leonarski 30 II
Piotr Pawlak 30 II
Paweł Piwek 30 II
Mariusz Trela 30 II
Konrad Deka 29 II
Jakub Morawski 29 II
Leszek Sołdan 28 II
Mateusz Kobak 26 III
Konrad Majewski 26 III
Michał Zawalski 26 III
Paweł Burzyński 25 III
Jakub Ochnik 24 III
Szymon Stolarczyk 24 III
Piotr Ambroszczyk 23 III
Filip Plata 23 III
Radomił Baran 22 III
Marcin Michorzewski 22 III
Szymon Pajzert 22 III
Wojciech Przybyszewski 22 III
Wiktor Szadowiak 22 III
Bartłomiej Bollin 20 IV
Grzegorz Dłużewski 20 IV
Maciej Dziuba 20 IV
Bogna Pawlus 20 IV
Stanisław Frejlak 19 IV
Adam Nałęcz-Jawecki 19 IV
Daniel Grzegorzewski 18 IV
Mieczysław Krawiarz 18 IV
Jarosław Kwiecień 18 IV
Paweł Matus 18 IV
Jan Mirkiewicz 18 IV
Rafał Pragacz 18 IV
Maciej Skolarczyk 18 IV
Wojciech Wawrów 18 IV
Marek Drozdowski 17 IV
Piotr Godlewski 17 IV
Damian Czarnecki 16 IV
Sebastian Kopacz 16 IV
Marcin Massalski 16 IV
Łukasz Śliwiński 16 IV