Zmarł Henryk Pawłowski

11 czerwca 2016 r. zmarł nagle Henryk Pawłowski - wychowawca kilku pokoleń uczniów, autor wielu zbiorów zadań olimpijskich i podręczników szkolnych. Henryk zachęcał swych uczniów do myślenia, zarówno zadawanymi pytaniami, jak i odpowiednio dobieranymi zadaniami. Prowadził oprócz lekcji takżekółka matematyczne, na które przyjeżdżali uczniowie z odległych miejscowości. Widział sens w rozwiązywaniu zadań trudnych. Wiedział, że nauczyciel powinien stawiać przed uczniem problemy na granicy jego możliwości. Chodziło mu przede wszystkim o to, by uczniowie rozwijali się intelektualnie, bo doskonale rozumiał, że dobre wyniki na egzaminach są rzeczą wtórną i są naturalną konsekwencją głębszych przemyśleń. Wielu Jego uczniów zdobyło najwyższe nagrody w Olimpiadzie Matematycznej, również w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

Jego książki z zadaniami z różnych olimpiad stały się klasyką wśród osób poważnie myślących o uczestnictwie w takich zawodach. Dziś już trudno wyobrazić sobie przygotowania do olimpiady matematycznej bez nich. Henryk od wielu lat dostarczał też propozycji zadań olimpijskich (ostatnio w tym roku szkolnym), wiele z nich uczniowie rozwiązywali w czasie zawodów. Był członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej od 43 OM (1991/92) do 54 OM (2002/2003). Później nie będąc już członkiem KG OM współpracował z KG. Wielu członków KG bardzo ceniło Jego uwagi na temat zadań i przebiegu olimpiad.

Wspólnie z innymi przeprowadził 10 Małych Olimpiad Matematycznych, w których uczestniczyli młodzi ludzie, wielu z nich było też laureatami Olimpiady Matematycznej i Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej.

Od początku istnienia Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, której był jednym z twórców, kierował jej komitetem okręgowym w Toruniu. Zapewniał wysoki poziom sprawdzania prac uczestników tych zawodów.

Brał też udział w organizacji lokalnych zawodów matematycznych w Toruniu i okolicach.

Podręczniki dla liceów, które napisał wyróżniają się spośród innych tym, że są w nich pełne dowody twierdzeń i zadania, których rozwiązanie dostarcza zdolnym uczniom satysfakcji. Autor omawia w nich wiele faktów /z elementarnej matematyki, które nie są przewidziane podstawą programową, jednak są interesujące, więc uczniowie zainteresowani matematyką mają nad czym pracować. Ci, którzy z nich korzystają, są na ogół znacznie lepiej przygotowani do studiowania niż uczniowie używający książek napisanych zgodnie z panującą modą na minimalizm.

Odszedł jeden z najlepszych nauczycieli matematyki w Polsce. Henryk Pawłowski na długo pozostanie w pamięci wielu swych uczniów, czytelników swych książek, współpracowników i kolegów.