Informacja o odwołaniach

Uczestnicy, zgodnie z regulaminem OM, mają prawo prosić o ponowne sprawdzenie swych prac, gdy mają wątpliwości dotyczące oceny. Jednak prośba powinna zawierać uzasadnienie: trzeba przedstawić swoje rozumowanie i spróbować wyjaśnić, co zostało napisane w tekście przysłanym do KO. Każda praca została oceniona niezależnie przez dwóch członków komitetu okręgowego, a w niektórych wypadkach ostateczna ocena była dyskutowana w szerszym gronie. W tej sytuacji krótkie prośby w rodzaju: "proszę o ponowną ocenę zadań 2, 5, 9, 10, 12" rozpatrywane nie będą. Poważne odwołania będą rozpatrywane uważnie. Zdarza się, że popełniamy błąd w ocenie, ale rzadko. Jeszcze rzadziej zdarza się, że uczestnik przedstawiając swe rozumowanie napisze coś, co pozwoli zinterpretować stwierdzenia zawarte w pracy inaczej niż przy poprzednim ocenianiu. Prace oceniane są starannie, więc odwołania muszą zawierać treść stwarzającą nadzieję na to, że członkowie komitetu okręgowego zauważą coś, co mogli przeoczyć poprzednio.