Wyjaśnienie treści zadania 5

Symbol \( f(x)^3 \) oznacza trzecią potęgę liczby \( f(x) \), czyli iloczyn \( f(x) \cdot f(x) \cdot f(x)= (f(x))^3 \).