Wyjaśnienie do zadania z serii I

W odpowiedzi na pytanie o treść zadania czwartego wyjaśniamy, że w definicji liczby Ln warunek "liczby 0 i 2 nie występują na sąsiednich pozycjach" oznacza, że w ciągu nie ma takich dwóch sąsiednich pozycji, że na jednej z nich stoi liczba 0, a na drugiej stoi liczba 2. W szczególności pozwalamy na dwukrotne wystąpienie liczby 0 na sąsiednich pozycjach, jak i na dwukrotne wystąpienie liczby 2 na sąsiednich pozycjach. Przykładowo, ciągi 001222 oraz 112210 są uwzględniane w definicji L6, zaś ciągi 210211 oraz 120110 nie są uwzględniane w definicji L6, gdyż zawierają liczby 0 i 2 na sąsiednich pozycjach.