Organizacja zawodów II stopnia

Informacje dotyczące organizacji zawodów II stopnia w poszczególnych okręgach: