Główny

Skład Komitetu

 • prof. dr hab. Grzegorz Świątek — przewodniczący
 • prof. dr hab. Witold Marciszewski — wiceprzewodniczący
 • dr Michał Pilipczuk — sekretarz naukowy
 • Halina Małek — kierownik organizacyjny*
 • mgr Magdalena Bojarska
 • mgr Tomasz Cieśla
 • prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
 • mgr Paulina Domagalska
 • prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski
 • dr Andrzej Grzesik
 • dr Michał Krych
 • dr Marcin E. Kuczma
 • prof. dr hab. Rafał Latała
 • dr Adam Osękowski
 • dr hab. Mariusz Skałba, prof. UW
 • mgr Marta Strzelecka
 • dr hab. Edward Tutaj, prof. UJ
 • dr hab. Michał Wojciechowski
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk

* Kierownik organizacyjny nie jest członkiem Komitetu Głównego.

Skład Komisji Zadaniowej

 • dr Michał Pilipczuk — przewodniczący
 • Tomasz Cieśla
 • dr hab. Krzysztof Chełmiński
 • mgr Paulina Domagalska
 • prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski
 • mgr Marta Strzelecka
 • dr Michał Krych
 • dr Marcin E. Kuczma
 • prof. dr hab. Rafał Latała
 • prof. dr hab. Witold Marciszewski
 • Wojciech Nadara
 • dr hab. Hung Son Nguyen, prof. UW
 • Damian Orlef
 • dr Adam Osękowski
 • dr hab. Mariusz Skałba, prof. UW
 • prof. dr hab. Paweł Strzelecki
 • dr Witold Szczechla
 • prof. dr hab. Grzegorz Świątek


Adres oraz kontakt

Adres:
Komitet Główny Olimpiady Matematycznej
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ul. Śniadeckich 8, pok. 610
00-656 Warszawa
tel. 725 998 981