Zasłużeni dla OM

Zasłużeni dla olimpiady


Stefan Straszewicz - pierwszy przewodniczący OM

Profesor Straszewicz wręcza dyplom zwycięzcy XIII OM


Wspomnienie Komitetu Głównego

Wspomnienie wnuczki prof. Straszewicza, prof. Zofii Adamowicz o jej Dziadku


Andrzej Mąkowski

Andrzej Mąkowski na obozie w Zwardoniu


Wspomnienie Komitetu Głównego o Andrzeju Mąkowskim.


Kamil Duszenko

Kamil Duszenko


Wspomnienie Komitetu Głównego o Kamilu Duszence.


Jerzy Browkin

Profesor Jerzy Browkin zmarł 23 listopada 2015 roku. Był świetnym matematykiem, zajmował się głównie algebraiczną teorią liczb. Był także wieloletnim przewodniczącym Komitetu Okręgowego w Warszawie oraz przez wiele lat pisał rozwiązania zadań z kolejnych olimpiad, co zaowocowało wydaniem V i VI tomu zadań z Olimpiady Matematycznej.