Katowicki

II etap

Zawody odbędą się w dniach 9 i 10 lutego 2018 r. w godz. od 9.00 do 14.00 w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Lompy 10 (http://lo5.bielsko.pl). Zawodników prosimy o przybycie do szkoły ok. 30 minut przed rozpoczęciem zawodów i zabranie ze sobą legitymacji szkolnej oraz niezbędnych przyborów do pisania i kreślenia. Rozwiązania zadań zawodnicy będą zapisywać wyłącznie na arkuszach papieru dostarczonych przez komitet okręgowy.

W czasie zawodów nie można korzystać z żadnych dodatkowych pomocy, np. książek, notatek, kalkulatorów, z wyjątkiem maturalnych tablic matematycznych, które zostaną dostarczone przez komitet okręgowy. Zwracamy uwagę, że na zawodach zawodnikom nie wolno porozumiewać się między sobą, dlatego w szczególności nie jest możliwe pożyczanie sobie przyborów, tablic itp.

Zawodnikom wymienionym w zawiadomieniu w razie potrzeby zapewniamy:

  • zakwaterowanie w dniach od 8 lutego do 10 lutego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bolek i Lolek” w Bielsku-Białej, ul. Starobielska 10 (http://ssm-bielsko-biala.e-meteor.pl/)
  • całodzienne wyżywienie w dniach od 8 lutego (kolacja) do 10 lutego (obiad).

Osoby te prosimy o przybycie do schroniska w dniu 8 lutego, w godz. od 17.00 do 18.00.

Uwaga! Uczniów, którzy chcą skorzystać z zakwaterowania na czas zawodów, bardzo prosimy o wysłanie odpowiedniej wiadomości mailowej na adres tomasz.szymczyk@lo5.bielsko.pl w terminie: 31 stycznia br. do godz. 20:00. Po tym terminie może nie być możliwości zarezerwowania noclegu.

Wszystkim zawodnikom zwracamy koszty dojazdu na zawody środkami komunikacji publicznej (wyłącznie na podstawie przedłożonych biletów) oraz zapewniamy posiłki w czasie trwania zawodów, tj. drugie śniadanie i obiad.

Komitet Okręgowy zapewnia opiekę nad uczestnikami w miejscu odbywania zawodów i w miejscu zakwaterowania.