Toruński

II etap

Zawody II stopnia LXIX Olimpiady Matematycznej w okręgu toruńskim odbędą się w dniach 9 i 10 lutego 2018 roku w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, Toruń, ul. Chopina 12/18. Zawody rozpoczynać się będą każdego dnia o godzinie 9:00.

Każdy z uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia obowiązany jest zgłosić się w dniu 8.02.2018 r. (czwartek) w godzinach 16 – 18 z dowodem tożsamości lub legitymacją szkolną w gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu przy ul. Chopina 12/18 u sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej dr Agnieszki Krause celem dokonania rejestracji oraz uzupełnienia niezbędnych danych i informacji.

Uczestnikom zawodów (uczniom) zamiejscowym (szkoły spoza Torunia) organizatorzy zapewniają:

  • całodzienne wyżywienie (od kolacji w czwartek 8.02.2018 r. do obiadu w sobotę 10.02.2018 r.),
  • zwrot kosztów podróży (tylko w przypadku posiadania biletów komunikacji publicznej PKP, PKS w obie strony - potrzebne jest ksero biletu powrotnego),
  • zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma w Toruniu, ul św. Józefa 23/35.

Prosimy o potwierdzenie chęci skorzystania z noclegów i wyżywienia mailem na adres akrause@mat.umk.pl.
Uczniów korzystających z zakwaterowania i wyżywienia prosimy o przybycie do gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w dniu 8.02.2018 r. przed godziną 18:00.
W dniu 9.02.2018 r. o godzinie 16:00 w sali prof. Leona Jeśmanowicza na WMiI UMK odbędzie się spotkanie, tradycyjnie zwane „herbatką” połączone z prezentacją propozycji rozwiązań zadań konkursowych z pierwszego dnia zawodów II stopnia przez uczestników Olimpiady Matematycznej.