Toruński

II etap

Zawody II stopnia LXVIII Olimpiady Matematycznej w okręgu toruńskim odbędą się w dniach 24 i 25 lutego 2017 roku w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, Toruń, ul. Chopina 12/18. Zawody rozpoczynać się będą każdego dnia o godzinie 9:00.

Każdy z uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia obowiązany jest zgłosić się w dniu 23.02.2017 r. (czwartek) w godzinach 16 – 18 z dowodem tożsamości lub legitymacją szkolną w gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu przy ul. Chopina 12/18 u sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej dr Agnieszki Krause celem dokonania rejestracji oraz uzupełnienia niezbędnych danych i informacji.

Uczestnikom zawodów (uczniom) zamiejscowym (szkoły spoza Torunia) organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie (od kolacji w czwartek 23.02.2017 r. do obiadu w sobotę 25.02.2017 r.), zwrot kosztów podróży i zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, Toruń, ul. Św. Józefa 26. Prosimy o potwierdzenie chęci skorzystania z noclegów i wyżywienia mailem na adres akrause@mat.umk.pl.

Uczniów korzystających z zakwaterowania i wyżywienia prosimy o przybycie do gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w dniu 23.02.2017 r. przed godziną 18:00.

W dniu 24.02.2017 r. o godzinie 16:00 w sali prof. Leona Jeśmanowicza na WMiI UMK odbędzie się spotkanie, tradycyjnie zwane „herbatką” połączone z prezentacją propozycji rozwiązań zadań konkursowych z pierwszego dnia zawodów II stopnia przez uczestników Olimpiady Matematycznej.